Projecte d'equipaments per Blanes

Un estudiant blanenc de Màster d'Arquitectura presenta a l'ajuntament de Blanes el seu TFM d'una proposta d'Auditori i Parc verd per al municipi. 

El jove arquitecte blanenc Ivan Amaya Sola, presenta a l’ajuntament de Blanes el seu Treball Final de Màster d’Arquitectura, on proposa revitalitzar la polèmica “illa Isozaki” a través de la projecció d’un nou Auditori-Teatre dins un gran Parc verd. 


Imatge AUDITORI

Contingut del DdB

Datat a 7/10/2020

El projecte sorgeix a partir d’un estudi sobre les necessitats reals que demanda Blanes, per tal d’aportar una solució a través de l’arquitectura. Les necessitats destacades varen ser: D’una banda el Teatre de Blanes, on actualment requereix de més capacitat, tan d’aforament com d’espai. I d’altre banda la falta de més espais verds al municipi.

El Projecte

El parc, està conformat per petits equipaments a l’aire lliure per a totes de edats. Des d’una zona de skatepark fins a una petita àgora, on l’itinerari acompanya durant tot el projecte. També s’incorporaria una cafeteria que donaria servei tan a l’auditori com al propi parc.

Alhora, es conforma un epicentre cultural amb l’Auditori Vita. Aquest edifici està dissenyat per crear un joc d’emocions i contrastos entre els espais més introvertits (les sales) i els espais més permeables amb l’entorn (els vestíbuls i deambulatoris perimetrals).

L’auditori disposa d’un aforament de 1248 persones. On la seva finalitat com element simbòlic és fomentar i atraure el turisme cultural a Blanes.

"L’objectiu del projecte, plantejat sempre des d’una visió arquitectònica, ha estat transformar aquest espai i convertir-ho en un nou punt de trobada pel veïns del poble. Creant amb aquest gran parc verd, un nexe entre els barris més propers i amb el conjunt de Blanes". Ivan Amaya Sola

Imatge IVAN AMAYA SOLA

L’entorn i el poble

Un dels temes urbanístics a tractar va ser la prolongació de l’espai verd de l’avinguda del barri de la Plantera fins al passeig de mar. I això s’aconseguiria amb la creació del parc verd de manera continuada. Amb el que provocava la reubicació de l’actual terminal de busos a la parcel·la de davant l’ambulatori. I alhora, un provisió d’aparcament soterrat sota l’actual estació de bus.

"He trobat molt interessant aquest projecte perquè crec que aquest espai és un punt estratègic pel poble, del qual s’han proposat una gran varietat de projectes molt diversos entre si. Llavors, és un tema on s’ha de reflexionar conscientment i concloure sobre quina és la millor solució per a Blanes".Ivan Amaya Sola


LINK DEL VIDEO (TOUR VIRTUAL): 

https://www.facebook.com/watch/?v=328162865278738


Comentaris