Del març al juny protegirem veïns i ocells (!!!???)

L’Ajuntament de Blanes enceta una ‘Campanya de Control dels Gavians’ que protegeix aus i ciutadania  

El servei gratuït s’allargarà fins al 30 de juny, i inclou l’atenció d’incidències i les accions que sigui possible realitzar en funció de la normativa europea de protecció de les aus  


Imatge facilitada per la institució  

Nota de premsa de l'AJUNTAMENT  

Rebuda el dia 15/3/2021  


El Departament de Medi Ambient, Salut Pública i Protecció i Benestar dels Animals ha endegat una ‘Campanya de Control de Gavians’ amb un doble objectiu. D’una banda, protegir la salut dels ciutadans i guarir la salubritat dels edificis on nien, i de l’altra, fer-ho respectant els drets dels animals, d’acord amb la normativa europea vigent.

Durant els darrers anys, la manca d’espais naturals disponibles per niar ha provocat que els gavians hagin anat ocupant progressivament els terrats d’edificis del nucli urbà. No tan sols a Blanes, sinó arreu de les poblacions costaneres. El seu període per posar ous comença ara, coincidint amb l’arribada de la primavera, i se sol allargar fins a principis de juny.

Les alteracions climàtiques que s’estan patint els darrers anys fan difícil poder determinar l’inici i finalització exactes d’aquest període reproductiu. Per això, conscients de la importància de preocupar-se per aquesta incidència, des de l’Ajuntament de Blanes s’ha posat en marxa una campanya que comença justament avui, 15 de març, i s’allargarà fins al 30 de juny.


Protegir ciutadania i aus  

És precisament durant aquesta època de reproducció quan els gavians esdevenen animals agressius, que defensen el seu territori, i això provoca que intimidin als veïns per protegir les seves cries al lloc de criança. Els nius majoritàriament els fan als terrats dels edificis, en llocs elevats, de manera que són molt habituals els casos que narren alguns veïns que expliquen l’atac que han rebut quan han anat a estendre la roba o quan han pujat per algun altre motiu.

L’excés de gavians, doncs, pot arribar a comportar un perjudici: tant per a la salubritat dels edificis i zones públiques com per a la salut de les persones. Per tots aquests motius, cada any per aquestes dates l’Ajuntament de Blanes contracta els serveis d’una empresa especialitzada en el control de gavians dins del terme municipal.

En aquests tres darrers anys les actuacions que s’han estat efectuant a Blanes són les següents, tenint en compte que l’any passat va ser menor, ja que l’inici de la campanya va coincidir precisament amb l’inici del confinament per la COVID-19

  • 2018: 19 actuacions
  • 2019: 27 actuacions
  • 2020: 9 actuacions


Drets dels animals  

La Directiva d’Aus de la Unió Europea del 30 de Novembre 2009/147/CE protegeix els ocells silvestres, incloent les gavines (Laridae) i els coloms (Colombidae), entre d’altres. El Departament de Medi Ambient, Salut Pública i Protecció i Benestar dels Animals de l’Ajuntament de Blanes és especialment curós amb aquesta normativa, tal com l’àmbit de servei que li pertoca ja ho evidencia.

Això és perquè la gestió ètica de control de fauna salvatge urbana no és només una obligació legal, sinó que millora la convivència entre les espècies i optimitza els recursos públics. Per tots aquests motius, es tindrà especial cura a l’hora d’escollir quin mètode s’utilitza en cada cas i, per sobre de tot, ja no es continuarà fent la pràctica d’anys anteriors.

Originàriament, la campanya havia consistit en punxar els ous que es trobaven als nius. Ara bé, aquesta pràctica no servia per rebaixar l’agressivitat dels gavians, que seguien protegint els seus nius, i per això des de l’any passat s’aplica una nova manera de procedir. Ara, si es troben que al niu només hi ha ous, es retiren tant el niu com els ous.

En el cas que hi hagi el niu i pollets, no es toca ni es retira res, perquè es preserva la vida de les aus acabades de néixer. Per últim, el tercer supòsit amb què es poden trobar els tècnics de l’empresa especialitzada és que hi hagi els tres elements: el niu, els pollets i els ous. En aquest darrer cas, només es retiren els ous que encara no hagin eclosionat, però no es toca ni el niu ni els pollets.


Servei Gratuït  

Tots els veïns i veïnes que vulguin acollir-se a aquest servei han de fer la seva petició per dos possibles mitjans. Un d’ells és a través de la ‘Línia Directa’ de l’Ajuntament de Blanes, trucant al telèfon gratuït 900 720 774, des de les 8 del matí fins les 3 del migdia, o bé enviant la sol·licitud per correu electrònic, a l’adreça liniadir@blanes.cat Més informació: http://www.blanes.cat/liniadirecta

L’altra opció que hi ha al seu abast és formular la petició a través de l’Oficina de l’AMIC, ja sigui de manera presencial –amb cita prèvia- o bé a través de la seu electrònica. Sempre que sigui possible, s’haurà d’adjuntar una fotografia del niu a què es refereix, amb l’objectiu que els tècnics puguin valorar el tipus d’actuació que cal realitzar.

En aquest darrer sentit, cal tenir en compte que les peticions les han de fer els mateixos propietaris o residents a l’edifici on hi hagi el niu, ja que cal garantir l’accés dels tècnics a l’interior dels immobles afectats. Per aquest motiu, caldrà que es faciliti un telèfon de contacte perquè els tècnics de l’empresa especialitzada es posi en contacte amb l’interessat per concretar dia i hora de l’actuació.Comentaris