En marxa l’Oficina Municipal d’Habitatge de Blanes

Fita aconseguida! Blanes municipalitza la Borsa d'Habitatge  


Imatge facilitada per l'organització  


Nota de premsa de BLANES EN COMÚ PODEM  

Rebuda el dia 17/032021  


Ahir, dimarts 16 de març, s’ha posat en marxa l’Oficina Municipal d’Habitatge que substitueix a la Borsa d’Habitatge. Aquesta iniciativa, fruit del treball de l'actual equip de govern de coalició de l'Ajuntament de Blanes, és per a nosaltres un motiu d'orgull, ja que ha estat una de les propostes que formaven part del nostre programa electoral.

Cal recordar que, a finals dels anys noranta va desaparèixer l'Oficina Municipal de l'Habitatge, i la recuperació d'aquesta entitat ha estat una fita sempre present per a nosaltres, de la mà de les diverses formacions polítiques, com el PSUC, EUiA, ICV que han conformat el nostre espai polític, fins a arribar a Blanes en Comú Podem.

En els programes electorals de les nostres candidatures, des del 1995 fins a l'actual, hem demanat sempre la municipalització de la Borsa d’Habitatge, de la mateixa manera que hem presentat mocions relacionades amb aquest tema.

Entenem que és una competència necessària en el marc de la regidoria d'Acció Social i Igualtat, de la que és responsable la nostra companya Marián Anguita, que és el servei que té el contacte més proper a la ciutadania, comptant amb col·laboració transversal d´altres departaments o regidories de l'Ajuntament. En aquesta mateixa línia ja s’ha estat treballant en el tercer bloc dels pisos de Carles Faust, destinats a allotjament pont per emergències socials. Iniciatives que passen per la creació d’un pla estratègic de polítiques d’habitatge pel municipi en el qual s’està treballant.

Creiem fermament que és molt important que la gestió d'aquells serveis adreçats a les persones i, de forma més directe, serveis que atenen a la ciutadania en risc d'exclusió, han de ser de gestió municipal. Així, l’Oficina Municipal d'Habitatge permetrà una millor vigilància del mercat especulatiu de pisos, el control d'habitatges buits i la gestió d'aquells que són susceptibles de ser posats al mercat a lloguers assequibles o bé per a pisos d'emergència. També ens dotarà de més eficàcia en la resolució de conflictes amb propietaris i llogaters, com és el cas dels desnonaments.

Les crisis econòmiques provocades, primer per la bombolla immobiliària i ara per la pandèmia de la COVID-16, han posat en evidència que aquest servei és indispensable en una població com Blanes. Ens ha costat uns quants anys i molt d'esforç, debats i controvèrsies, però per fi ja som en el camí esperat. Ara cal treballar per fer que funcioni adequadament i donem els serveis que la ciutadania blanenca necessita.
RELACIONAT

Nota de premsa de l'AJUNTAMENT  

Rebuda el dia 17/3/2021

Un dels principals eixos de gestió en què està treballant des de fa mesos l’equip de govern de l’Ajuntament de Blanes és implementar polítiques d’habitatge social que aportin solucions per donar un millor i més eficaç servei a les persones. Fruit d’aquesta inquietud, aquesta setmana s’ha posat en marxa l’Oficina Municipal d’Habitatge, a través d’una gestió directa.

Aquest ens pren el relleu de la ‘Borsa de l’Habitatge’ que ha estat funcionant els darrers anys. Ara l’Oficina Municipal d’Habitatge de Blanes està situada al mateix indret, al Passeig de Dintre 25, al costat de l’edifici central de l’Ajuntament de Blanes. Des d’ara, el personal que atén el servei d’assessorament i informació és municipal, amb l’objectiu d’anar afegint-hi nous fronts de treball que es tradueixin en poder ajudar i servir millor la ciutadania.

L’Oficina Municipal d’Habitatge treballa en estreta col·laboració amb el Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes. A banda de les atencions presencials, també es poden fer consultes telefòniques a través del número 972 379 382, de dilluns a divendres, de 9’30 a 13’00 h.


Noves polítiques d’habitatge

Aquests darrers mesos l’equip de govern ha redoblat esforços per poder comptar amb un major nombre d’habitatges socials al municipi, en base a diverses trobades i contactes mantinguts amb grans tenedors de pisos. L’objectiu és poder donar resposta a la greu mancança que des de fa temps es pateix a Blanes. Famílies i ciutadania en general, però en especial les persones amb risc d’exclusió social, perquè puguin accedir a habitatges dignes i de lloguer social.

Si bé el futur que s’albira és prou engrescador, amb la possibilitat que l’actual situació pugui girar-se en positiu a molt curt termini, no s’han deixat d’esmerçar esforços per assolir acords en ferm que ampliïn el parc d’habitatges de lloguer social. Paral·lelament, en l’actualitat s’està enllestint la tercera i darrera fase del projecte iniciat fa cinc anys per poder comptar amb habitatges d’emergència social de propietat municipal –els coneguts pisos dels mestres de l’antiga Escola Carles Faust-, que serveixen de pont pels pisos definitius a què puguin accedir les famílies.


Mercat d’habitatge tens

Un altre factor que també dóna raons per a l’esperança a l’Ajuntament de Blanes és l’entrada en vigor de la Llei 11/2020 de finals de l’any passat, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. L’aprovació d’aquesta Llei de Contenció de Rendes també va comportar la modificació de diverses lleis relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Aquesta nova normativa afavoreix poder assolir un habitatge digne, ja que comporta rebaixar i congelar el preu dels lloguers en zones d’alta demanda. Arreu de Catalunya hi ha 60 municipis declarats com a ‘Àrees de Mercat d’Habitatge Tens’ on la llei ja s’hi està aplicant de manera automàtica, com a mínim durant un any des de la seva entrada en vigor.

Blanes és un d’aquests 60 municipis declarats com a ‘Àrea de Mercat d’Habitatge Tens’, ja que els preus del lloguer han sofert un increment superior al 20% en el període comprès entre els anys 2014 i 2019. Aquesta declaració pot arribar a tenir una duració màxima de cinc anys, en un procediment durant el qual s’hauran de precisar les mesures que adoptarà l’Ajuntament de Blanes per a atenuar o revertir la situació de mercat tens.Comentaris