Concurs per escollir logotip premiat amb 850 €

Organitza Nau4 Espai Jove de Blanes. 

El termini de presentació de propostes finalitza l’11 de juny, i per dinamitzar el concurs s’està fent un taller de disseny de logos organitzat per l’Àrea de Joventut. 
Nota de premsa de l'AJUNTAMENT

Rebuda el dia 26/05/2021. 


El Concurs Públic per escollir el logotip que identifiqui Nau4 Espai Jove de Blanes és per a majors de 14 anys, i es podran presentar propostes fins al proper 11 de juny. Amb l’objectiu de promocionar i dinamitzar el concurs, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Blanes ha organitzat un Taller de Disseny de Logos, destinat exclusivament per a joves de 14 a 30 anys, preferentment del municipi.

La participació o no a aquest taller és independent de la resolució final del concurs, al qual només podrà presentar-s’hi una proposta per autor/a. Hauran de ser originals i inèdites, i la tècnica que s’utilitzi és lliure. El disseny del logotip haurà de ser representatiu de la denominació de l’espai i compatible amb la imatge corporativa del Punt d’Informació Juvenil, de forma que els logotips dels dos serveis es puguin utilitzar conjuntament en la difusió de serveis i activitats de l’Àrea de Joventut.


Premi de 850 € 

El logotip que resulti guanyador percebrà un premi en metàl·lic de 850 € nets (1.000 e bruts als quals se’ls aplicarà una retenció del 15% en concepte d’IRPF), i les propostes es poden presentar presencialment demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana Municipal (AMIC) http://www.blanes.cat/citaprevia, incloent-ho al Registre General de l’Ajuntament, al Passeig de Dintre 29, de dilluns a divendres, de 8’30 a 14’30 h.

L’altra opció és fer-ho mitjançant correu postal certificat a l’adreça de l’Ajuntament de Blanes (Passeig de Dintre, 29), o bé telemàticament, mitjançant la seu electrònica https://seu.blanes.cat/catàleg de tràmits / Atenció Ciutadana/ Sol·licitud General. Per facilitar la presentació i que cap persona s’oblidi de la documentació obligatòria, n’hi ha disponibles al web https://www.blanes.cat/docweb/joventut.logo.nau4 i blanes.cat/joventut-

Aquí hi ha la sol·licitud específica per presentar-se al concurs, amb la documentació que s’ha d’adjuntar i la declaració jurada que s’ha d’omplir. D’altra banda, a l’Instagram @joventut.blanes hi ha una publicació amb les instruccions a seguir per presentar-se. En definitiva, qui vulgui presentar la seva proposta telemàticament haurà de fer-ho mitjançant el tràmit de sol·licitud general de la seu electrònica, adjuntant la sol·licitud i la documentació que hi ha al web de joventut.

El jurat estarà integrat de forma paritària per professionals del disseny i la maquetació, personal de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Blanes i joves que participen en les activitats del casal. Per adoptar la decisió final caldrà que hi hagi el consens o, si més no, que la proposta guanyadora compti almenys amb el vistiplau del personal municipal, i un altre dels sectors en què s’integri el jurat (joves o professionals).

El jurat podrà declarar desert el concurs, en cas que consideri que cap dels treballs presentats no reuneix els mèrits suficients per ser premiats. El veredicte del concurs es farà públic a través de les xarxes socials de l’Àrea de Joventut, així com dels mitjans de comunicació i difusió institucionals. Per a més informació: http://www.blanes.cat/joventut


Fes-Te un Logo

El Taller de Disseny de Logotips ‘Fes-Te un Logo’ s’ha organitzat paral·lelament al concurs, amb l’objectiu de dinamitzar el certamen. Va començar a mitjans del mes de maig a Nau4 Espai Jove (a l’Avinguda de l’Estació 70, al polígon industrial), i s’allargarà fins al proper 3 de juny. L’imparteix una dissenyadora professional i està adreçat a nois i noies de 14 a 30 anys d’edat.

Es fa tots els dijous de sis a vuit del vespre, i el seu objectiu és que els joves puguin aprendre nocions bàsiques de disseny i d’edició d’imatge per poder preparar alguna proposta per participar al concurs. Amb tot, cal dir que no és excloent: es pot participar al taller i no al concurs, i a l’inrevés: participar al concurs i no fer-ho al taller.Comentaris