Signat conveni amb la SAREB per pisos assequibles

 

Imatge facilitada per l'organització

Nota de premsa de BLANES EN COMÚ PODEM   

Rebuda el dia 27/4/2021  


Aquest dimarts al matí, sense previ avís, ens hem assabentat que havia tingut lloc la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Blanes, per tal de cedir-li 10 pisos propietat de l’entitat financera SAREB, amb l’objectiu de regularitzar les persones que els ocupen i que pertanyen a famílies en risc d’exclusió social i que han estat contínuament tutelats per l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes, al davant de la que està la regidora de Blanes en Comú Podem, Marián Anguita.

Aquest acord és fruit d’un llarg treball de molts mesos, desenvolupat pels tècnics i responsables de la regidoria d’Acció Social, que va des de una sèrie de converses i negociacions prèvies amb els responsables de la SAREB, passant per l’avaluació de les persones que ocupen aquests pisos i el redactat del conveni definitiu que avui s’ha signat, degudament revisat per altres departaments de l’ajuntament.

Així mateix, aquest conveni obre la porta a futurs acords, tant amb la SAREB com amb altres entitats financeres, per tal de donar sortida al greu problema d’habitatge de la nostra població i ajudar a la ciutadania en risc de pobresa.

Aquesta és una línia programàtica de Blanes en Comú-Podem que, des de l’inici de la legislatura ha treballat per aconseguir més habitatges a preus assequibles i que s’ha concretat darrerament en la creació del Servei Municipal d’Habitatge, que dependrà directament de l’Àrea Social.

Un dels objectius prioritaris que ens hem fixat com a grup municipal responsable de la regidoria d’Acció Social i Igualtat, és el d’adequar el Pla Local d’Habitatge i l’adhesió a diversos programes per incentivar als propietaris de pisos a posar-los al mercat a lloguers assequibles, com és el cas del programa “Reallotgem” que compta amb el suport de la Generalitat.

Malgrat la greu crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, l’Àrea Social l’està afrontant amb diverses iniciatives en relació amb les necessitats de l’habitatge, com la creació d’un centre de dia per persones sense sostre que s’ampliarà en uns mesos, o la posada en marxa pròximament del tercer bloc de pisos d’emergència de Carles Faust.

El nostre grup municipal, de la mà d’Acció Social, ha afrontat aquesta crisi ampliant de forma continuada els ajuts d’emergència de recursos bàsics com alimentació, higiene i pobresa energètica amb estreta col·laboració amb les entitats socials de Blanes.
ALTRES FONTS

L’Ajuntament de Blanes signa un conveni amb SAREB per poder disposar de més pisos de lloguer social

De moment la SAREB ha cedit 10 primers pisos, i el consistori segueix negociant poder disposar de més habitatges perquè més famílies accedeixin a un habitatge digne i assequible

Nota de premsa de l'AJUNTAMENT  

Rebuda el dia 27/4/2021

Avui dimarts s’ha signat un conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Blanes amb SAREB, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària. D’entrada, amb la firma d’aquest acord, l’Ajuntament de Blanes podrà regularitzar la situació de 10 famílies de Blanes que actualment ja ocupen els pisos propietat de SAREB.

Aquest ha estat el punt de partida. Ara, l’objectiu que s’ha marcat el consistori blanenc és continuar negociant amb SAREB per disposar de més pisos, tant ocupats com buits, per seguir donant resposta a la mancança que pateixen les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social. De fet, la signatura del conveni ha estat després de mesos d’un llarg estira i afluixa per aconseguir l’objectiu.

El conveni contempla que durant quatre anys la societat cedeix la propietat temporal d’aquests 10 primers pisos a l’Ajuntament de Blanes. Durant aquest temps, el consistori blanenc passarà a gestionar-los a través del pagament de lloguers socials que, en cas que es tracti de pisos ocupats serà de 75 €/mes i, si no ho estan, de 125 €/mes.

Els 10 primers habitatges cedits per SAREB a l’Ajuntament Blanes s’ha comprovat que estan ocupats per sengles famílies, que ara podran regularitzar la seva situació a través del consistori. El requisit que han de complir per seguir fent-ho és que siguin usuaris de Serveis Socials al municipi, un extrem que també s’ha comprovat que és així. El conveni s’ha impulsat des de les àrees municipals d’Acció Social i el Gabinet d’Alcaldia.

Dret a un habitatge  

L’objectiu del consistori blanenc al signar aquest conveni no és altre que contribuir a ajudar les persones en situació de vulnerabilitat social que necessiten un allotjament digne i assequible. Durant els darrers anys s’ha fet cada vegada més evident les dificultats amb què es troben les administracions locals per poder donar cobertura a la manca d’habitatge. La renda que pagaran els inquilins s’ajustarà al seu nivell d’ingressos, de manera que el preu que paguin les famílies sigui assequible, d’acord amb els ingressos que percep la unitat familiar.

L’Ajuntament de Blanes s’haurà d’encarregar de regularitzar la situació de les famílies que estan ocupant actualment els pisos cedits, i que ara per ara no disposen de cap contracte de lloguer o propietat. D’altra banda, despeses com l’assegurança, contribucions a la comunitat i reparacions extraordinàries correspondran a SAREB, mentre que el consistori assumirà les que tenen a veure amb la gestió dels habitatges, així com del seu manteniment ordinari, mesures per a la prevenció d’ocupacions il·legítimes, Impost de Béns Immobles (IBI) i altres tipus de despeses.

Oficina Municipal d’Habitatge  

Des de fa mesos, un dels principals eixos de gestió en què està treballant l’equip de govern de l’Ajuntament de Blanes és implementar polítiques d’habitatge social que aportin solucions per donar un millor i més eficaç servei a les persones. Fruit d’aquesta inquietud, a mitjans del passat mes de març es va posar en marxa l’Oficina Municipal d’Habitatge, a través d’una gestió directa.

L’Oficina Municipal d’Habitatge de Blanes, que ha pres el relleu a la ‘Borsa de l’Habitatge’, està situada al mateix indret, al Passeig de Dintre 25, al costat de l’edifici central de l’Ajuntament de Blanes. Des d’ara, el personal que atén el servei d’assessorament i informació és municipal, amb l’objectiu d’anar afegint-hi nous fronts de treball que es tradueixin en poder ajudar i servir millor la ciutadania.

Aquests darrers mesos l’equip de govern ha redoblat esforços per poder comptar amb un major nombre d’habitatges socials al municipi, en base a diverses trobades i contactes mantinguts amb grans tenedors de pisos. Un d’ells ha estat la signatura del conveni amb SAREB. Paral·lelament, en l’actualitat s’està enllestint la tercera i darrera fase del projecte iniciat fa cinc anys per poder comptar amb habitatges d’emergència social de propietat municipal.

Es tracta de les obres de rehabilitació de l’edifici de tres blocs que allotja els coneguts pisos dels mestres de l’antiga Escola Carles Faust. Són pisos-pont, d’ús temporal –entre 6 i 18 mesos-, que serveixen per allotjar famílies mentre no es troba l’habitatge definitiu. En l’actualitat, s’està enllestint la rehabilitació del tercer bloc on hi ha tres pisos. Quan estiguin enllestits els treballs, n’hi haurà un total de nou destinats a acollir persones en situació d’emergència social.Comentaris