L’Ajuntament municipalitzarà la gestió de les Escoles Bressol

És un dels punt més destacat aprovat al ple d’ahir, i es farà a través de la societat local 100% pública ‘Blanes Medi Ambient’, que ha re-definit el seu objecte social per gestionar més serveis. 


Imatge facilitada per la institució


Nota de premsa de l'AJUNTAMENT 

Rebuda el dia 29/06/2021 

Un dels punts més destacats de la sessió plenària d’aquest mes de juny celebrada ahir al vespre és el canvi de gestió del servei de les tres escoles bressol municipal. Fins ara s’ha estat fent de forma indirecta, a través de l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, i a partir d’ara es farà directament, a través de la societat local ‘Blanes Medi Ambient’. El tema es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics

Actualment Blanes disposa de tres llars d’infants municipals als barris de La Plantera, Ca la Guidó i Mas Borell. Totes tres estan situades al costat d’altres nuclis educatius públics: la primera al costat de l’Escola Napoleó Soliva; la segona a tocar de l’Escola Mossèn Joan Batlle; i la tercera al costat tant de l’Escola Pinya de Rosa com de l’Institut S’Agulla.


Blanes Medi Ambient’ 

Lligat amb aquest tema, la sessió plenària d’ahir també va aprovar ratificar l’acord pres a la Junta General de la societat ‘Blanes Medi Ambient’ –celebrada abans del ple municipal- per a la modificació dels estatuts d’aquesta empresa. La seva constitució es va impulsar el febrer de 2004, i posteriorment es va constituir l’any 2007 amb la totalitat del seu capital subscrit per Aigües de Blanes S.A.

L’octubre del 2016 el ple va autoritzar l’adquisició del 100% de la societat per passar a ser societat de titularitat exclusivament municipal. Ara, la fita que s’ha marcat l’Ajuntament de Blanes amb el canvi d’estatuts de ‘Blanes Medi Ambient’ és canviar el seu objecte social i passar a gestionar diversos àmbits. No tan sols les Escoles Bressol, sinó també d’altres tipus de serveis d’interès públic. Aquest punt també va prosperar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores.


Altres punts 

Respecte la resta de punts tractats a l’ordre del dia, el conveni entre l’Ajuntament de Blanes, l’Associació d’Acció Solidària Mediterrània i Socialesport pel projecte d’alternativa habitacional acompanyament i inclusió social Xarxa Solidària amb persones migrants i refugiades, es va aprovar amb els dos únics vots en contra dels regidors de C’s. En canvi, la modificació del pressupost municipal vigent, així com l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de Circulació per regular els vehicles de mobilitat personal van prosperar per unanimitat.

Respecte les tres mocions que tancaven l’ordre del dia abans del darrer apartat de Precs i Preguntes, la primera perquè es declari Blanes com a Àrea amb mercat tensionat d’habitatge va ser recolzada per tots els regidors i regidores llevat dels dos edils de C’s, que van votar-hi en contra. La segona, per solidaritzar-se amb el poble colombià davant la repressió de les mobilitzacions socials, va prosperar amb els vots a favor de tothom i dues abstencions del grup municipal de C’s.

Per últim, la tercera proposta d’acord de suport a l’amnistia la van recolzar ERC i JxB, l’abstenció de BECP i PSC, i 3 vots en contra de C’s i el regidor no adscrit.Comentaris