Blanes balanç positiu de la temporada d’estiu 2021

Blanes ha doblat a l’agost les xifres d’ocupació del juliol, amb una mitjana del 80%, turisme familiar i de proximitat 

L’alcalde accidental i responsable de Turisme Jordi Urgell remarca que un dels fets diferencials de la vila és el tipus d’allotjament i de visitants 


Imatge AJUNTAMENT DE BLANES

NdP AJUNTAMENT 

Rebuda 31/08/2021 

Ja se sap que, majoritàriament, l’arribada del mes de setembre indica la finalització del punt àlgid de la temporada estiuenca, i encara més dels pics d’ocupació dels establiments hotelers. Per això, toca fer balanç provisional dels dos mesos que solen ser més forts -juliol i agost-, així com de la darrera setmana del mes de juny, quan aquest 2021 la majoria d’establiments hotelers van acabar d’obrir portes.
D’entrada, val a dir que a Blanes s’ha notat durant aquest mes d’agost que ja acaba una notable millora en relació al juliol, quan les xifres d’ocupació van caure en relació als excel·lents resultats que s’havien assolit arran de la Revetlla de Sant Joan. Unes comparatives que, en general, també s’han donat en d’altres municipis, si bé la sensació general que tothom comenta al municipi on comença la Costa Brava és que els carrers del centre i la zona turística estan plens de gom a gom, i hi ha hagut dies puntuals en què les places dels hotels oberts estaven ocupades.


L’ocupació 

En l’actualitat, a Blanes hi ha més de 21.000 places hoteleres, si bé val a dir que dels 9 hotels vigents n’hi ha un que no ha recuperat l’activitat pre-COVID –és l’hotel que compta amb més places de tots-, i un altre que ha estat obrint i tancant de manera intermitent, en funció de les reserves. En canvi, tots els càmpings vigents han obert, igual que la majoria d’apartaments i habitatges d’ús turístic.

Pel que fa a les xifres d’ocupació, reflecteixen un inici de temporada molt bo en relació al 2020, quan el context de la pandèmia no permetia ni tan sols preveure si hi hauria la possibilitat d’obrir més endavant. En la darrera setmana de juny, la mitjana ocupació en hotels, càmpings i apartaments va ser del 65%; al juliol va davallar, amb una mitjana del 49’6%; però en canvi a l’agost la recuperació ha estat meteòrica, millorant inclús les xifres del juny, amb una mitjana del 79’6%.

Ocupació 2021

21-27 Juny

Juliol

Agost

Hotels Oberts

57%

41%

82%

Càmpings

71%

53%

77%

Apartaments

67%

55%

80%

Mitjana Ocupació

65%

49’6%

79’6%


L’alcalde accidental i responsable de Turisme, Jordi Urgell, destaca: “La valoració és molt positiva: hem doblat les xifres. És cert que en diferents municipis dels voltants de Blanes han tingut xifres semblants a les nostres, però tot i així podem destacar la qualitat del nostre turisme”. La davallada del mes de juliol va fer patir especialment al sector, que va viure moments d’incertesa quan es van tancar les fronteres i van començar a cancel·lar-se reserves que feien preveure una recuperació.
L’ai al cor es reflectia amb unes xifres que fins i tot feien trontollar l’ocupació dels càmpings, un tipus d’establiment amb un client fidel. Amb tot, també val a dir que, en perspectiva, l’ocupació estiuenca d’enguany, supera amb escreix la del 2020.


Ocupació 2020

Juliol

Agost

Hotels Oberts

25%

34%

Càmpings

36%

44%

Apartaments

23%

48%

Mitjana Ocupació

24’6%

42%


Turisme Familiar i de Proximitat 

Posats a fer un retrat robot dels visitant de Blanes, les dues constants coincideixen amb la del tipus de turisme que, en general, ha estat responent de manera molt positiva en aquest context de pandèmia: familiar i de proximitat. Així ho recorda Jordi Urgell: “Nosaltres aquí a Blanes tenim un turisme diferent al de la nostra rodalia, perquè la disponibilitat de llits també és diferent. Aquí hi ha molta segona residència i moltes places de càmping, així com habitatges d’us turístic, molt centrant en l’àmbit familiar”.

Respecte la seva procedència, novament encaixa amb els paràmetres generals que millor han funcionat aquest estiu, tal com remarca l’alcalde accidental responsable de Turisme: “Sobretot hem tingut visitants i turisme nacional, del voltant de Barcelona i la seva rodalia; Catalunya, així com d’Osca o el País Basc. De Madrid i la resta d’Espanya entenem que són menors, perquè el turisme nacional que hem tingut aquí ha estat de proximitat”.
Pel que fa a turisme estranger, una vegada més els francesos –la principal procedència que es registra de manera habitual a Blanes- han estat els principals visitants, seguits pels holandesos, els suïssos, els belgues i els alemanys. Tots ells s’han tornat a deixar veure, tot i que en menor quantia respecte al 2019.
Ara caldrà veure com s’acaba de tancar la temporada d’estiu en un mes de setembre en què, tradicionalment, l’ocupació sol davallar durant la segona quinzena, coincidint amb l’inici del mes escolar i la finalització del les vacances. Tot plegat mentre es confia que, aquesta vegada sí, al 2022 ja es pugui viure una represa normal, fora del context de la COVID.

Comparativa Ocupació

Juliol
2020

Juliol
2021

Diferència

Agost
2020

Agost
2021

Diferència

Hotels Oberts

25%

41%

+ 16%

34%

82%

+ 48%

Càmpings

36%

53%

+ 17%

44%

77%

+ 33%

Apartaments

23%

55%

+ 32%

48%

80%

+ 32%

Mitjana Ocupació

24’6%

49’6%

+ 25%

42%

79’6%

+ 37%Comentaris