Contra l’ampliació de la Planta Dessaladora de Blanes

L’Ajuntament presentarà al·legacions per l’agressió al territori que significaria 

L’alcalde remarca que no tan sols malmetrà al medi natural, sinó també als sectors econòmics, i anima als afectats a presentar documents d’adhesió particulars a les al·legacions municipals, confiant en què la Generalitat sabrà escoltar al territori 


Imatge AJUNTAMENT DE BLANES 


OPINIÓ DdB: No em puc creure que una cosa que fa l'Ajuntament m'agradi. Segurament soc injust pensant sistemàticament que són uns inútils 

NdP AJUNTAMENT 

Rebuda 31/05/2022 


Aquesta setmana l’Ajuntament presentarà un plec d’al·legacions contra el projecte d’ampliació de la Planta Dessalinitzadora de La Tordera, ubicada a Blanes. Més concretament, informa que el ‘Projecte Bàsic i l’Estudi d’Impacte Ambiental’ que es vol fer en l’actual infraestructura, per les seves característiques i localització, representa una veritable agressió al territori municipal.

En aquest sentit, es considera que el projecte contradiu i obvia els valors agrícoles i paisatgístics de la zona on projecta fer-ho, un espai agrícola deltaic que cal protegir pel reconeixement social i mediambiental de l’activitat de la pagesia i el seu caràcter multifuncional com a productora d’aliments i altres béns, com a element d’equilibri territorial. També es remarca que la instal·lació projectada es localitza en un indret que limita amb la Xarxa Natura 2000.


Una agressió al medi 

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, recorda que el projecte d’ampliació no tan sols malmetrà el medi natural del municipi. També afectarà diversos sectors econòmics que patiran l’impacte de manera negativa. Un neguit i un clam que des del consistori blanenc es comparteix: “El què defensem és el nostre medi natural, que també vol dir de retruc preservar un munt de sectors del nostre municipi: la pesca, la pagesia, el sector del turisme... Tot es pot veure afectat, i amb una afectació sense retorn, si aquesta ampliació –si és que realment s’ha de fer- no la fem bé. I fer-la bé per nosaltres és respectar totes aquestes activitats”.

Durant les darreres setmanes s’han mantingut diverses reunions amb cadascun dels sectors afectats, així com amb entitats mediambientals per compartir informació i recollir impressions. El posicionament generalitzat es mostra contrari al projecte, ja que es considera que l’impacte sobre el territori serà negatiu abans que beneficiós.


Reprendre converses 

Malgrat aquesta oposició de l’Ajuntament de Blanes al projecte, l’alcalde també remarca la seva confiança en què la Generalitat sabrà escoltar al territori: “Estic convençut, vull pensar que és una nova oportunitat que tenim tant des de l’Ajuntament com per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’ATLL per seure’ns i, a la vegada que posem remei a temes que tenim pendents des de fa molts anys, començar a dibuixar un futur que sigui bo per a tothom”.

Per això, Àngel Canosa creu que finalment es podran trobar solucions alternatives a l’actual posicionament respecte l’ampliació de la Planta Dessaladora. És per aquest motiu que, tal com remarca, el consistori blanenc presenta diverses objeccions al projecte: “L’Ajuntament presenta tot un seguit d’al·legacions amb l’esperança que aquell que les ha de rebre les escolti, les vulgui atendre, perquè no fem una altra cosa que defensar el territori”.


Documents d’adhesió 

Respecte les nombroses reunions mantingudes les darreres setmanes amb diferents interlocutors per tractar el projecte d’ampliació de la Planta Dessalinitzadora, l’alcalde agraeix la implicació i aportació d’idees que hi ha hagut des de les entitats mediambientals, la pagesia, la pesca i el sector turístic. Tanmateix, Àngel Canosa convida a tothom que pugui veure’s afectat pel projecte a sumar-se a les al·legacions.

Es tracta de presentar un document d’adhesió a les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Blanes. En aquest sentit, l’alcalde explica: “Fem públiques les al·legacions amb aquest compromís de posar a l’abast de la ciutadania el posicionament fàctic i real d’aquest ajuntament respecte l’ampliació. I oferim la possibilitat d’adherir-s’hi mitjançant un document d’adhesió i mostrar d’una manera ferma quin és el posicionament del territori”.

Tant les al·legacions del consistori blanenc com el document d’adhesió i el contingut del projecte d’ampliació de la Planta Dessaladora es poden consultar a la web de l’Ajuntament de Blanes, a través de l’enllaç: https://www.blanes.cat/dessalinitzadora


Situació actual 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va promoure i executar entre els anys 2001 i 2003 el projecte d’obra per a la construcció de la instal·lació de tractament d’aigua marina al Delta de la Tordera (ITAM Tordera), al terme municipal de Blanes. El projecte definia la primera fase d’una instal·lació de dessalinització d’aigua marina per a l’obtenció d’un cabal de 10 hm3/any d’aigua dessalada.

Més endavant, la Societat Estatal d’Aigües de les Conques Mediterrànies (ACUAMED) va promoure el projecte d’ampliació de la planta per poder augmentar la producció fins a 20 hm3/any. L’obra es va executar entre els anys 2010 i 2011 i, aprofitant les obres d’ampliació, es va modificar la captació. Fins aleshores s’havia estat fent mitjançant pous situats a la platja disposats paral·lels a la costa. Llavors es va executar una nova captació oberta d’aigua bruta amb capacitat per produir 80 hm3/any.

Actualment tant les canonades d’impulsió com la canonada de retorn de salmorres al mar discorren paral·leles al marge esquerra del riu Tordera, al terme municipal de Blanes. La destinació final de l’aigua produïda actualment són els municipis de la zona costanera de la comarca de la Selva (Blanes, Lloret i Tossa); els del Maresme Nord (Palafolls, Arenys de Mar i Arenys de Munt, Canet, Malgrat, Pineda, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle, Sant Pol i Santa Susanna), així com la Planta de Tractament del Ter, on s’uneixen els cabals provinents del Ter.

El projecte d’ampliació de la Planta Dessaladora de Blanes preveu incrementar la capacitat de producció dels 20 als 80 hm3/any. Una actuació estratègica de la planificació hidrològica que compta amb una inversió propera als 220 M€. L’objectiu és doble: impulsar l’increment de la garantia d’aigua en el sistema Ter-Llobregat (on es concentra el gruix de la demanda d’aigua que abasta més de 5’5 milions d’habitants) i fer possible el compliment dels Acords del Ter, reduint de manera progressiva les extraccions del riu Ter a l’Àrea de Barcelona.Comentaris