La moció 25/XII del Parlament de Catalunya i Blanes

Aprovada la proposta d'En Comú Podem que insta al Govern a garantir les condicions laborals al sector turístic i crear un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració. 

El portaveu dels comuns a la comissió d'Empresa i Treball, Joan Carles Gallego, ha advocat pel compliment de la moció aprovada pel Parlament ja fa 3 anys i per dignificar les condicions del personal més precaritzat, cas de les cambreres de pis. 


Imatge SARA BLÁZQUEZ


Nota de premsa BLANES EN COMÚ PODEM  

Rebuda 24/09/2021 

La Comissió d'Empresa i Treball del Parlament de Catalunya ha aprovat avui una Proposta de Resolució (PR) per a garantir les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració, presentada pel president de la comissió i portaveu d'En Comú Podem a la mateixa, Joan Carles Gallego.

El que va ser secretari general de les CCOO de Catalunya ha instat el Govern a donar compliment a la Moció 25/XII del Parlament de Catalunya, aprovada ja fa 3 anys, i en conseqüència a no utilitzar equipaments d’hostaleria i turisme sense segell de qualitat i a incloure'l en les clàusules socials de contractació pública. Així mateix, el diputat dels comuns ha demanat que s'incrementi la inspecció de treball en l’hostaleria i restauració per tal de complir la normativa i els acords continguts a la citada moció.

Gallego ha destacat que el turisme és “un dels principals motors econòmics del nostre país, un sector amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb perspectives de futur” tot i que la riquesa generada pel sector contrasta, en moltes ocasions, amb “la precarietat de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per l'externalització i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores”.

En aquest sentit, ha recordat que la reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. “Aquest canvi ha permès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis, passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets fonamentals que aquest gran frau de llei comporta”, ha emfatitzat.

És per això que ECP creu necessari que les administracions es comprometin amb “el foment del treball de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany de lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts”.

En aquest sentit, la PR dels comuns es remet a la moció que va aprovar el Parlament de Catalunya (a la sessió plenària del 22 de novembre de 2018) per tal de millorar la situació de les treballadores i treballadors de l’hostaleria i la restauració amb els següents acords:

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que el Departament de Treball,Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i els actors socials pertinents i sindicals més representatius, creïn, per via del Consell de Relacions Laborals, un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració, el qual ha de comptar, entre els seus indicadors, amb:

a) L’aplicació i el compliment del conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen en el servei final ofert.

b) La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com les cambreres de pis, a terceres empreses.

c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, especialment pel que fa a la sobrecàrrega de treball.

d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus.

e) La retribució igual entre homes i dones per treball igual.

f) La contractació de persones que formen part de col·lectius vulnerables.

g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de qualitat, tot valorant, en qualsevol cas, que les contractacions laborals amb antiguitats superiors a tres anys siguin indefinides.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la implantació del segell de treball just i de qualitat del sector de l’hostaleria i la restauració, insta el Govern a garantir que:

a) Les empreses que tenen aquest segell se sotmeten a auditories anuals per a verificar-ne el compliment, i que el segell s’ha de renovar cada tres anys.

b) La web de la Direcció General de Turisme disposa del registre d’empreses que tenen el segell de treball just i de qualitat, amb la finalitat de facilitar-los la promoció.

c) Es dissenya una campanya, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme, per a donar a conèixer la iniciativa del segell de treball just i de qualitat.

d) La Generalitat incorpora en la contractació pública clàusules de responsabilitat social, seguint les recomanacions aprovades per l’Acord del Govern del 20 de juny de 2017, i hi introdueix el segell de treball just i de qualitat, un cop aprovat.

e) La Generalitat promociona en les fires de turisme, congressos i conferències la importància d’unes relacions laborals de qualitat i dona veu als actors socials i sindicals que les reivindiquen.

Després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests acords, ni en la implantació del segell de treball just i de qualitat del sector de l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest segell en les clàusules socials de contractació de la Generalitat.

Ara amb l'aprovació de la Proposta de Resolució d'En Comú Podem (només amb els vots contraris de VOX i Cs als punts 1 i 4, i de VOX als punts 2 i 3), el Govern té l'encàrrec de complir amb la moció que el Parlament ja va aprovar el 2018.Comentaris