Eficiència energètica i energies renovables a Blanes?

El programa "Del pla a l'acció (2022-2023)" tindrà una dotació de 2,65 milions d'euros, un increment del 20% respecte de la convocatòria anterior. 

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat les bases reguladores d'aquests ajuts per als municipis de les comarques gironines. 


Imatge CONVERSESACATALUNYA.CAT


Opinió DdB: Saben que hi ha aquest ajut? I si saben, tenen voluntat de demanar-lo? I si el demanen, complimentaran correctament la documentació dintre de termini? Què sóc pessimista amb les competències operatives de l'Ajuntament? Simplement, tinc memòria de com funcionen tradicionalment les coses a "La Casa".


Nota de premsa DIPUTACIÓ 

Rebuda 21/12/2021 

En el darrer ple de la Diputació de Girona del 2021, en el qual s'han aplicat les noves mesures de distància per contenir la pandèmia de la COVID-19, s'han aprovat les bases reguladores de les subvencions del programa "Del pla a l'acció (2022-2023)". En aquesta nova convocatòria per als propers dos anys, s'ha incrementat substancialment la dotació del programa. En total, s'hi destinaran 2,65 milions d'euros (un 20 % més que en la campanya anterior, del 2020-2021), per millorar l'eficiència energètica, reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i implantar les energies renovables a tota la demarcació.

El programa, impulsat des del servei de Medi Ambient, s'ha ampliat en una línia, de manera que ara en té set. Són les següents:

  • Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques.
  • Línia 2. Actuacions per al foment de la mobilitat sostenible.
  • Línia 3. Actuacions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
  • Línia 4. Actuacions per millorar l'eficiència energètica en l'enllumenat públic exterior mitjançant contractes de gestió energètica integral amb garantia d'estalvis.
  • Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum o autoconsum compartit en edificis o instal·lacions de propietat municipal.
  • Línia 6. Actuacions destinades a impulsar i gestionar comunitats locals d'energia.
  • Línia 7. Punts d'informació energètica municipals adreçats a la ciutadania. (En convocatòries anteriors, estaven integrats a la línia 1.)

Aquesta és una via de finançament a la qual es poden acollir els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades dels municipis gironins. En el cas de les línies 1 i 7, només s'hi poden acollir els municipis de menys de vint mil habitants.

"El nostre compromís en la lluita contra el canvi climàtic i la seva mitigació és nítid i, en aquest sentit, volem acompanyar els ajuntaments de la nostra demarcació en el camí cap a la transició energètica i cap a un medi ambient més saludable, fomentant l'estalvi energètic i la mobilitat sostenible", ha explicat el diputat de Medi Ambient, Lluís Amat.

La convocatòria del programa "Del pla a l'acció" per al 2022-2023 s'obrirà, en totes les seves línies, a principis del 2022.


Biomassa o biogàs 

També s'ha donat llum verda a les bases reguladores de subvencions per a instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor municipals per a ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de municipis de la demarcació signataris del Pacte de les alcaldies per al clima i l'energia.

L'objectiu d'aquests ajuts del servei de Medi Ambient és millorar l'eficiència energètica d'edificis i reduir emissions de CO2 d'origen fòssil. Els ajuts es divideixen en dues línies, que s'obriran també en les properes setmanes:

Instal·lació de calderes de biomassa o biogàs, o la creació o ampliació de microxarxes de calor, de potències menors o iguals de 70 kW. L'import màxim d'aquesta línia és de 30.000 euros.

Instal·lació de calderes de biomassa o biogàs, o la creació o ampliació de microxarxes de calor, de potències majors de 70 kW. En aquest cas, l'import màxim subvencionada és de 70.000 euros.Comentaris